Onze 4-staps audit methodologie

Audit methodologie

Stap 1 – Identificeren van een casus

Identificeren van een concreet ethisch vraagstuk bij gebruik van een algoritme of data-analyse

Stap 2 – Probleemstelling

Beschrijving van ethische kwestie, juridisch kaders, statistische methodologie en het horen van verschillende belanghebbenden en benadeelde groepen

Stap 3 – Normatieve adviescommissie

Deliberatief gesprek van een diverse and inclusieve adviescommissie over het probleemstelling-document

Stap 4 – Publiek advies

Het uitgebrachte advies van de commissie wordt samen met het probleemstelling-document gepubliceerd op onze website. Het publiek delen van het probleemstelling-document en normatieve advies wordt algoprudentie genoemd.

Richtlijnen voor normatieve adviescommissies

Door de jaren heen hebben we onze eigen deliberatieve auditmethodologie ontwikkeld. Algorithm Audit’s richtlijnen voor het bijeenbrengen van normatieve adviescommissie kunnen worden gevonden in onderstaand document.

Team algoprudentie

Vardâyani Djwalapersad

Projectmanager algoprudentie

Jurriaan Parie

Directeur-bestuurder

Ariën Voogt

Bestuurder

Samaa Mohammad-Ulenberg

Bestuurder

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Publieke kennisopbouw voor ethische algoritmes