Volledige rapport: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2024D17779&did=2024D17779

Test op confirmation bias aan de hand van F-toets

In de aanvraagprocedure Kort Verblijf Visum (KVV) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt een regel-gebaseerd classificatiemodel gebruikt om aanvragers in te delen in een snelle, reguliere of intensieve aanvraagprocedures. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen “in hoeverre labeling van visumaanvragen invloed heeft op de uitkomsten van visumbeslissingen die worden genomen door beslismedewerkers?”.

Op een veldexperiment, waarin 42 fictieve casussen aan medewerkers zijn voorgelegd, is een eenzijdige F-test (ANOVA, fixed effects, omnibus) toegepast. Voor significantieniveau 5% volgt geen bewijs dat het label geen invloed heeft gehad op de genomen beslissing.

De vorm van hypothesetesten geniet de voorkeur boven meer geavanceerde vormen van causale inferentie, zoals inverse probability weighting (IPW) en instrument variable (IV) analysis. Zie ook dit artikel.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Publieke kennisopbouw voor ethische algoritmes