Opinieartikel, zoals gepubliceerd in Het Parool op 14-02-2024, waarin wordt beargumenteerd dat:

  • Niet alleen algoritme-gedreven besluitvormingsprocessen discriminerende effecten kunnen hebben, maar juist het menselijke alternatief aanzienlijk meer vooringenomen kan zijn;
  • De auteurs beargumenteren daarom, voortbordurend op de resultaten van de eindevaluatie ‘Slimme check levensonderhoud’ van de gemeente Amsterdam, dat niet alleen het explainable boosting ML-algoritme stop gezet moet worden, maar dat ook de onderste steen boven moet komen over de gemeten bias in het menselijke besluitvormingsproces waar de gemeente nu op terugvalt;
  • Uiteindelijk kan meer onafhankelijk en transparant onderzoek leiden tot een mens-machine interactie waarin systemische vooringenomenheid in de digitale toekomst minder vaak voorkomt.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Publieke kennisopbouw voor ethische algoritmes