Opinieartikel in Het Financieele Dagblad over de omkering van de bewijslast: zorg eerst dat de ontwikkelaar aantoont dat een algoritme niet discrimineert voordat het wordt ingezet, in plaats van achteraf herstelwerkzaamheden te verrichten wanneer er toch sporen van ongelijke behandeling zijn.

Daarnaast stelt het artikel dat er geen sprake is van adequate rechtsbescherming van burgers en consumenten in de context van algoritme-gedreven besluitvorming. Beleidsmakers wordt daarom geadviseerd de volgende acties te ondernemen:

👀 Vergroot de zichtbaarheid van algoritmes door te handhaven op informatie- en transparantieverplichtingen die gelden voor algoritme-gedreven besluitvorming;

🤳Richt een nationaal meldpunt in waar verdachte gevallen van digitaal onderscheid gerapporteerd kunnen worden. Biedt bij dit meldpunt ook rechtsbijstand aan;

📚Train het personeel van de rechtspraak, het parlement, ministeries en andere instituties die vroeg of laat een oordeel moeten vellen over algoritme-gedreven besluitvormingsprocessen;

Lees het hele artikel, zoals gepubliceerd in Het Financieele Dagblad op 13-04-2022, hier beneden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Publieke kennisopbouw voor ethische algoritmes