Samenwerking met DUO

In 2023-24 werkt Stichting Algorithm Audit samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om gezamenlijk ervaring op te doen met het valideren van algoritmes, uit zowel kwalitatief als kwantitatief oogpunt. Op de volgende vlakken vindt samenwerking plaats:

  • een technische audit van het controle uitwonendenbeurs (CUB)-proces. Het rapport Vooringenomenheid voorkomen is op 01-03-2024 verstuurd naar de Tweede Kamer;
  • een verzoek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om nauwkeurig onderzoek te verrichten naar proxy-attributen in het CUB-proces;
  • het ontwikkelen van werkmethoden om om te leren gaan met de normatieve dimensie van het auditeren van algoritmes, bijvoorbeeld door het betrekken van verschillende belanghebbende bij oordeelsvorming over normatieve vraagstukken.
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Kom in contact om samenwerking te verkennen

Uw bericht wordt verstuurd naar Algorithm Audit’s auditing team. Het team stuurt binnen afzienbare tijd een reactie.

* verplicht

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Publieke kennisopbouw voor ethische algoritmes